AMBULANCE MANUÁLNÍCH A PŘÍSTROJOVÝCH LYMFODRENÁŽÍ

LÉČBA LYMFATICKÝCH OTOKŮ - LYMFEDEMU

Komplexní léčbu lymfatických otoků nabízí Lymfologická-kožní ambulance se specializovaně atestovaným zdravotnickým personálem

Komplexní léčba zahrnuje :

 • ruční lymfodrenáže všech oblastí
 • přístrojové lymfodrenáže ZP schváleným dvanáctikomorovým přístrojem Lymfoven a Pneuven (návleky pro dolní a horní končetiny,pro oblast třísel, pánve a hrudníku)
 • speciální bandáž krátkotažnými obinadly, kompresivní návleky I.-III. kompres.třídy
 • speciální cvičení, program na doma
 • medikamentosní léčba
 • preventivní ochrana kůže,léčba kožních komplikací lymfedému

Léčba otoků sekundárních :

 • po chirurgických operacích s porušením lymfatických cest a uzlin
 • po onkologických operacích s cíleným odstraněním lymfatických uzlin, radioterapii, při vzniku metastáz
 • po úrazech
       Manifestace nejčastěji za 3 měsíce až 3 roky(ale i déle) v místě nebo distálně od zásahu.

Léčba otoků primárních:

 • dědičné : manifestace patrná při narození
 • nedědičné : manifestace od dětství, nejčastěji v období puberty

Léčba otoků venolymfatických

Léčba otoků lipolymfatických

Speciální program pro diabetiky, kardiaky , pacienty s vysokým krevním tlakem
Konzultace, vyšetření ,komplexní léčba. Ze zdravotní indikace léčba plně hrazena zdravotními pojišťovnami.
 
KOŽNÍ AMBULANCE OSTRAVA - MEDINCENTRUM     |     2011-2014